Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur via RSS.

Updates

Internetconsultatie HTTPS & HSTS OAuth en ETSI TS

14 maart 2017 - In de afgelopen periode zijn weer een aantal standaarden getoetst voor opname op de lijst met standaarden van het Forum Standaardisatie voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik. Het gaat om standaarden voor het beveiligen van websites (HTTPS & HSTS), autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen via APIs (OAuth) en het beveiligen van elektronische handtekeningen (ETSI TS 119 312). De uitkomsten zijn nu in openbare consultatie.

 • HTTPS & HSTS: standaarden voor het veilig uitwisselen van gegevens met een website of webservice. Het advies is de standaarden via ‘pas toe of leg uit’ te verplichten.
 • OAuth2.0: autorisatiestandaard voor met name webbased applicaties die gegevens uitwisselen met behulp van APIs. Het advies is om de standaard pas te verplichten via pas toe of leg uit, nadat er een gemeenschappelijk toepassingsprofiel is ontwikkeld.
 • ETSI TS 119 312: een standaard voor het waarborgen van de authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. van een elektronisch handtekening. De voorganger van deze standaard (ETSI TS 102 176-1) is een aanbevolen standaard op de lijst. Het advies is om die te vervangen voor ETSI TS 119 312.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de openbare consultatie en uw mening te geven over de adviezen en de standaarden. U kunt dit doen door uiterlijk 24 maart a.s. te reageren via forumstandaardisatie@logius.nl. De adviezen en meer informatie over de procedure vindt u op de website van het Forum Standaardisatie, de pagina met de actuele openbare consultatie.


Oprichting Software voor data op het web community en ontsluiting via NORA

1 maart 2017 - Ontsluiting van Data via het web wordt steeds belangrijker. Organisaties als het Kadaster en DUO beheren heel veel open data, waarvan het belangrijk is dat die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk en goed te begrijpen beschikbaar is. De logische manier om dit te doen is deze data te publiceren in het world wide web. Heel veel data is al onderdeel van het web. Toch kunnen we er lang niet altijd gebruik van maken.

Door webstandaarden zoals Linked Data en API’s goed toe te passen kunnen we daar verandering in brengen. Zo kunnen we data veilig ontsluiten en (her)gebruiken via het web. We verwachten dat dit de waarde en toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van data sterk zal vergroten. Er zijn een hoop ideeën en initiatieven hoe je dit in de praktijk kunt realiseren. Op de themapagina Data op het web brengen we die bij elkaar.

Ontwikkelen van software als randvoorwaarde voor waardevolle data op het web

Het (door-)ontwikkelen van software is een belangrijke randvoorwaarde om meerwaarde voor data op het web te realiseren. Software wordt beter als je er samen aan werkt. De ‘Software voor data op het web community’ richt zich op deze softwareontwikkeling. De community brengt ook groepen gebruikers bijeen. De community is nauw verbonden met het Platform Linked Data Nederland (PLDN).

Formele oprichting Software voor data op het web community

Eind 2016 is vanuit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur in samenwerking met Stichting ICTU, het Kadaster, de Vrije Universiteit en Ordina de Software voor data op het web community opgericht. Bij de oprichting waren ook vertegenwoordigers van DUO, Capgemini en CGI aanwezig.

Er gebeurt veel in Nederland op dit gebied. De VU kent twee internationaal toonaangevende onderzoeksgroepen die zich bezig houden met data op het web. Via de community kan deze kennis worden gevaloriseerd. Bedrijven als Ordina, Capgemini en CGI richten zich ook steeds meer op het aanbieden van kennis. Door het delen van al deze kennis en het samen ontwikkelen van open source tooling kunnen we onze data optimaal toegankelijk en begrijpelijk op het web publiceren. Deze data is via API’s en Linked Data principes direct beschikbaar voor toepassingen die ze gebruiken. Kopiëren is niet meer nodig. Deze manier van omgaan met data wordt echter nog lang niet overal doorgevoerd. Door alle krachten te bundelen willen we hier substantiële stappen in zetten.

Community meeting op 7 april voor ontwikkelaars

Voor de ontwikkelaars die werken aan de tooling om data op het web te publiceren is op 7 april is een community meeting gepland. In deze meeting gaan we met deze ontwikkelaars een concrete roadmap voor het doorontwikkelen van de toolset gaan formuleren. Parallel daaraan gaan we in gesprek met architecten en informatiemanagers. Hiervoor gebruiken we de kanalen van het PLDN en van de beroepsvereniging KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals).

Aansluiting bij Semantics 2017 op 17 september

17 september is een belangrijke mijlpaal. Dan vindt in Amsterdam het Semantics 2017 congres plaats. Semantics is hét event in de semantic web community waarin wetenschappelijk onderzoek, industrie en publieke organisaties hun kennis delen. Diverse ontwikkelingen vanuit de Nederlandse community kunnen hier internationaal worden gedeeld.

Ook willen we parallel aan Semantics een round table voor het senior management van informatie-intensieve organisaties organiseren. Centraal staat het belang van data voor de (publieke) taak van de organisatie, en dus hoe belangrijk het is dat data eenduidig is, begrijpelijk en direct toegankelijk is vanuit de authentieke bron.


Wil je je opgeven voor de bijeenkomst van 7 april, meld je dan aan op de aanmeldingspagina. Wil je aansluiten bij de community, neem dan even contact op met Arjen Santema (Kadaster), of mail naar nora@ictu.nl.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 17 januari 2017 gepubliceerd

7 februari 2017 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 17 januari 2017 is gepubliceerd.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 8 november 2016 gepubliceerd

30 november 2016 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 8 november 2016 is gepubliceerd.


MARA is de nieuwste aanwinst van de NORA Familie

28 november 2016 - De NORA Familie is een nieuwe domeinarchitectuur rijker: de Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen.

De Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief zijn sterk in ontwikkeling en ze kiezen er voor hun uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. De Modelarchitectuur schetst hun gedeelde visie en geeft het toetsingskader om in projecten te bepalen wat er nodig is om die visie te realiseren. Zoals MARA zelf stelt:

“ Architectuur geeft je de luxe om maar één keer over hetzelfde probleem na te hoeven denken. ”


De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie is het kennisplatform voor architecturen in de publieke sector, waarbinnen de verschillende domeinen en ketens hun expertise en oplossingen met elkaar delen. Zo maakt de MARA gebruik van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes en maakt deze concreet in de eigen context. En kunnen andere familieleden weer onderdelen van de MARA meenemen naar hun eigen praktijk.

MARA is kortom een waardevolle toevoeging aan onze familie en dat vierden we in de NORA Gebruikersraad van 8 november met taart en een geboortekaartje.


Komende maanden onderzoek gebruikerstevredenheid op noraonline

21 oktober 2016 - De komende maanden doet NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer onderzoek naar de gebruikerstevredenheid van de bezoekers van noraonline.nl. We willen zo een beter beeld krijgen van de behoeften en wensen van onze gebruikers, met als doel de inhoud, vorm en structuur van het kennisplatform hierop af te stemmen. Ook hopen we een concreet beeld te krijgen welke doelgroepen we op dit moment wel en niet bereiken.

Wat merkt u er van?

Onderaan elke pagina ziet u de vraag “Was dit nuttig?” met de antwoordmogelijkheden Ja en Nee. U kunt deze vraag op elke pagina afzonderlijk beantwoorden (of niet beantwoorden). Geeft u antwoord, dan vragen we of u ook bereid bent een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met de wiki. Wilt u meewerken dan laat u uw mailadres achter en krijgt u in een later stadium van het onderzoek bericht.

Waar bestaat het onderzoek verder uit?

Naast de genoemde vraag op de website en de vragen per mail houden we enkele interviews. Samen met de gebruiksstatistieken krijgen we zo een zo compleet mogelijk beeld van gebruik en tevredenheid per doelgroep. De gebruiksstatistieken worden door dit onderzoek steeds vollediger en zijn ook nu al te bekijken op de pagina Gebruik wiki.

Hoe snel kan ik verbeteringen verwachten op basis van het onderzoek?

Het onderzoek loopt naar verwachting tot eind 2016. Als de tussentijdse resultaten al duidelijke verbeterpunten opleveren gaan we daar natuurlijk direct mee aan de slag, maar de meeste conclusies zijn pas te trekken als ook de surveys en interviews zijn afgerond. Wilt u sneller verbeteringen zien die u nodig hebt, neem dan even contact op via nora@ictu.nl, dan helpen we u graag.

FAQ

Meer informatie en antwoord op de meest voor de hand liggende vragen vindt u op de pagina Onderzoek Gebruikerstevredenheid noraonline


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op woensdag 14 september 2016 gepubliceerd

14 oktober 2016 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op woensdag 14 september 2016 is gepubliceerd.


Interview met Ruben Greve na afronding onderzoek toepasbaarheid van de NORA

23 augustus 2016 -
Ruben Greve
Het afgelopen half jaar liep Ruben Greve stage bij NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur/ICTU en voerde hij een afstudeeronderzoek uit naar de toepasbaarheid van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur bij het opstellen van een solution architectuur{{#var:definitie}} voor ZoDichtbij, een platform in de Zorg en ondersteuning. Op 31 augustus 2016 studeerde hij hierop af aan de Universiteit van Delft, Master Management of Technology. Hier een interview met Ruben. Thesis (PDF, 6,14 MB)


Je studeerde Life Science & Technology en Management of Technology in Delft. Voor je afstudeeropdracht heb je een Solution Architectuur ontwikkeld voor het platform Zo-Dichtbij. Wat trok je daarin aan?

Ik ben voornamelijk betrokken geraakt door mijn interesse in de business-kant, de positieve rol die Zo-Dichtbij kan gaan spelen in de levens van mensen. Ik rolde eigenlijk toevallig de architectuur{{#var:definitie}} in, omdat er een PSA nodig was. Ik wist bijna niets van architectuur{{#var:definitie}}, wat een extra drijfveer was om me er in te verdiepen. Daarnaast wilde ik mijn studie niet afsluiten met alleen theorie. De combinatie van onderzoek voor mijn thesis en het daadwerkelijk opleveren van een product (de Solution Architectuur) was daarom ideaal.


Je bent dus per toeval in de ICT-architectuur{{#var:definitie}} terecht gekomen, wat is je grootste verwondering / verbazing?

De enorme diversiteit in achtergronden en opleidingen van de architecten die ik tegenkwam. Ik had een soort ‘architectenopleiding’ verwacht, of op zijn minst een achtergrond in de ICT, maar niet de verscheidenheid die ik bij ICTU aantrof. Nederlands, Politicologie, Biologie – het kan blijkbaar allemaal een goede vooropleiding zijn voor een architect.


Was dat een positieve of een negatieve verrassing? Eigenlijk allebei. Je merkt in de praktijk dat verschillende architecten elk hun eigen methodes en invalshoeken gebruiken, waardoor een review door de een andere aandachtspunten oplevert dan een review door de ander. Dat kan enorme meerwaarde hebben. Tegelijk betekende het voor mij dat ik nooit zeker was of ik alle relevante invalshoeken wel meenam: er is geen ‘standaard’ waar je aan kunt voldoen, omdat iedereen andere accenten legt. Het helpt als reviewers aangeven wanneer iets buiten hun expertisegebied valt, maar dat herken je zelf misschien niet altijd. Voor mezelf heb ik een indeling gebruikt in business, informatie en technologie als drie expertisevelden die ik in ieder geval gecoverd wilde hebben in de reviews.


Kun je een voorbeeld geven van een onderwerp waar verschillend over gedacht wordt?

Er blijken veel verschillende ideeën te zijn over wat een ‘dunne’ of ‘dikke’ PSA precies hoort te bevatten. Maar ook de interpretatie van NORA-principes naar praktijknormen verschilt. Ik kreeg van drie architecten drie verschillende methodieken aangereikt voor dezelfde vraag (op veiligheidsgebied): K&A, STORK en CIA. Als beginner kan ik niet inschatten of die drie aanvullend zijn of overlappend: moet ik ze alle drie gebruiken of een keuze maken? Het enige dat zeker is, is dat ik niet alle drie de normen had gevonden als ik maar met één architect had overlegd.


Hoeveel moeite kostte je het om je in de architectuur{{#var:definitie}} en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur in te werken en welke kanalen en bronnen hebben je daarbij het meest geholpen?

Voor het onderzoeksdeel was het vooral prettig om statische documenten te gebruiken, omdat referenties naar veranderende websites je verantwoording compliceren. Peter Bergman (begeleider vanuit ICTU/NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur) had een jaar eerder al een workshop gehouden over Zo Dichtbij, waarbij hij de NORA-principes is doorgelopen met private partijen. De tabel die dit opleverde heeft mij op weg geholpen. Omdat de scope van het project na de workshop veranderd is moest ik uiteindelijk alle principes nogmaals doorlopen, om te zien welke in de nieuwe scope relevant waren. In eerste instantie heb ik dat op papier gedaan (NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 3.0). Het werd echter pas waardevol in discussies met mede-architecten: los van de toepassing zijn architectuurprincipes vaak nietszeggend, zeker als je weinig praktijkervaring hebt. De implicaties van Afgeleide Principes zijn niet in een helder overzicht terug te vinden en waar ze er staan zijn ze niet concreet genoeg: ze geven geen heldere randvoorwaarden waarbinnen de keuzes van je project moeten blijven. Concrete voorbeelden zouden ook enorm geholpen hebben. Nu heb ik gebruik gemaakt van voorbeeld-PSA’s, maar ik kon weinig voorbeelden van Solution Architecturen vinden. Dat is jammer, aangezien je zo niet kunt leren van andermans ervaringen. Het zou fijn zijn als de NORA-wiki dit soort kennisdeling zou bevorderen.


Ben je tevreden over het product dat je opgeleverd hebt?

Ja, alles bij elkaar wel. Een nadeel was dat de Solution Architectuur losgetrokken is van de ontwikkeling: een hoop vragen staan nu nog open, die je normaal gesproken in de ontwikkeling verder invult. Toch denk ik dat je op basis van het document goed aan de slag kunt. Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt door een Nederlandstalig framework (NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur) te gebruiken, waar ik mijn thesis in het Engels moest schrijven. Op advies van de docent is ook de Solution Architectuur in het Engels geschreven, zodat je niet telkens heen en weer vertaalt. Dat heeft wel het nadeel dat bepaalde termen naar eigen inzicht vertaald zijn, en misschien niet altijd even goed terug te vinden. Daar staat tegenover dat ICT ontwikkelaars, architecten en projectleiders over het algemeen goed uit de voeten kunnen met Engelstalige documenten, dus ik hoop dat het de bruikbaarheid niet heeft verminderd.


Heb je naast NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur nog andere architecturen uit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie bestudeerd en toegepast?

In het Domein Gezondheid en Zorg is er geen overkoepelende referentiearchitectuur. De bestaande architecturen waren geen van allen rechtstreeks van toepassing, voor zover ik in kon schatten. Zo Dichtbij heeft ook raakvlakken met gemeenten, dus GEMMA was misschien wel relevant. Het verbaasde mij dat niemand me kon vertellen of ik, door me te houden aan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, me automatisch ook hield aan GEMMA.


Ben je tegen de grenzen van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur opgelopen?

Ja, zo nu en dan wel. Zo Dichtbij is een samenwerking met private partijen en ik merkte dat de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur daar nog niet genoeg op ingesteld is. Het zou fijn zijn om direct overzicht te hebben welke principes private partijen ook kunnen / moeten toepassen en welke niet. Zo zijn er principes waar private partijen zich niet aan kunnen houden, met name het gebruiken van informatie uit basisregistraties. Andere principes, zoals het herbruikbaar maken van oplossingen en het gebundeld aanbieden van diensten, hebben voor de private partij geen waarde. Wil je die als publieke sector toch, dan zul je ze moeten afdwingen in aanbestedingen en samenwerkingsverbanden. In gesprekken met private partners blijkt wel dat andere principes juist wel meerwaarde kunnen hebben, zoals het eenmalig uitvragen van informatie. (red: inmiddels is begonnen met dit overzicht op basis van Rubens conclusies)

Voor private partijen speelt ook de status van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur een grote rol in de overweging wel of geen NORA-compliant oplossing aan te bieden. Hebben ze de indruk dat bijna alle overheidspartijen zich er aan houden, dan investeren ze graag in de verbeterde interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. Maar ze gaan zich er niet vrijwillig aan houden als veel overheidspartijen dat ook niet doen.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op woensdag 2 december 2015 gepubliceerd

10 december 2015 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op woensdag 2 december 2015 is gepubliceerd.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 15 september 2015 gepubliceerd

26 oktober 2015 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 15 september 2015 is gepubliceerd.


Menustructuur wiki vernieuwd

6 oktober 2015 - Sinds vrijdag 2 oktober is er een nieuwe versie van de menustructuur online gezet, met een aantal extra functionaliteiten. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

 • Meer niveaus zichtbaar

Voortaan kun je meer niveaus van een menu-item onder elkaar zien staan. Zo vind je bijvoorbeeld onder Hoofdmenu niet alleen het menu-item Principes, maar ook het niveau daaronder met de menu-items Basisprincipes en Afgeleide principes.

 • Elk menu-item is een aanklikbare pagina

Het menu-item dat je kunt uitklappen om de niveaus er onder te zien, is zelf ook een aanklikbare pagina. Menu-item Thema's bevat dus een pagina over thema's, die zich opent zodra je op dit menu-item klikt. Als je naar deze pagina gaat zijn de menu-items die een niveau lager liggen automatisch zichtbaar, dus in dit geval de thema's Zaakgericht Werken, Beveiliging, enzovoorts.

 • Driehoekje aanklikken voor tonen niveaus

Als je op een rechtopstaand driehoekje dat vóór een menu-item staat klikt, maak je het niveau er onder al wel zichtbaar, zonder dat je direct naar een andere pagina gaat. Hierdoor kun je gelijktijdig de niveaus bekijken van verschillende menu-items.

 • Menustructuur is geen sitemap

De menustructuur is overigens uitdrukkelijk geen sitemap: niet alle pagina's in deze wiki zijn in de menustructuur opgenomen. Als je een pagina niet terug kunt vinden in de menustructuur, kun je de zoek-optie rechtsboven gebruiken.

 • Eerder geopende niveaus klappen weer dicht

Om het menu enigszins overzichtelijk te houden, blijven niet alle niveaus die je eerder open hebt geklapt open staan. Zodra je naar een pagina gaat, klappen de andere lagere niveaus van de menustructuur dicht.

 • Locatie gemakkelijk herkenbaar

Je kunt altijd zien waar de pagina waar je bent zich binnen de menustructuur bevindt: het menu-item waaronder de pagina valt, licht blauw op in de menustructuur.

De komende periode breiden we het menu nog verder uit met behulp van de nieuwe functionaliteiten. Zie je een storende fout of mis je een belangrijke pagina in de menustructuur? Laat het dan even weten via nora@ictu.nl.


Reacties NL op EIRA aangeboden

1 oktober 2015 - Op 22 september hebben Eric Brouwer (NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer) en Ludwig Oberendorf (Bureau Forum Standaardisatie) namens de Nederlandse community van architecten in de overheidssector gereageerd op versie 0.9.0 beta van de European Interoperability Reference Architecture (EIRA). Hierbij willen zij graag de vele architecten en andere betrokkenen bedanken die hebben bijgedragen aan het uiteindelijke advies, met name de leden van de Architectuurboard Rijk en de Gebruikersraad NORA.

Enkele kernpunten uit het uiteindelijke advies:

 • We zien vanuit Nederland de noodzaak van een Europa-brede (referentie-) architectuur{{#var:definitie}} en we zijn hier graag verder bij betrokken.
 • Een dergelijke architectuur{{#var:definitie}} vereist ook een gemeenschappelijke visie op architectuur{{#var:definitie}} binnen de Europese Commissie. Die visie komt nog niet afdoende naar voren in deze versie van de EIRA.
 • We willen graag een betere link tussen de EIRA en de praktijk. Het theoretisch vervolmaken van de EIRA is dan ook minder belangrijk dan het op korte termijn experimenteren met echte toepassingen. We hebben meer inzicht nodig in bestaande en geplande grensoverschrijdende overheidsdiensten en de knelpunten die daarbij optreden. Europa moet profiteren van de investeringen van de voorlopers binnen de EU en voorkomen dat verschillende lidstaten of zelfs verschillende sectoren binnen de overheidssector tegengestelde keuzes maken. De impact die dergelijke verschillen hebben op organisaties die met meerdere overheden te maken hebben is enorm.
 • De precieze ambitie en impact van de EIRA zelf op korte en lange termijn is ons ook nog niet duidelijk genoeg. Wat voegt de EIRA toe voor de bestaande architecturen en instituties, waar werkt ze samen of neemt ze best practices over en waar trekt ze apart op? Het gaat dan bijvoorbeeld om het GDI, de pas-toe-of-leg-uit lijst, de (NORA-)principes, maar ook om internationaal gehanteerde standaarden en het Multi Stakeholder Platform.

Het volledige advies is terug te lezen via reacties EIRA 0.9.0 en/of te downloaden als pdf in de oorspronkelijke Nederlandse versie Nederlands advies over EIRA v0 9 0 beta.pdf (PDF, 50 kB) of de Engelse vertaling (PDF, 51 kB) die ook is aangeleverd aan de EU.


Relaties standaarden en bouwstenen inzichtelijk gemaakt

14 september 2015 - In samenwerking met het Bureau Forum Standaardisatie zijn in de NORA-wiki de relaties tussen standaarden en bouwstenen inzichtelijk gemaakt: Welke standaard is van toepassing op een specifieke bouwsteen? Voldoet de bouwsteen ook daadwerkelijk aan die standaard? En andersom, op welke bouwstenen is een specifieke standaard van toepassing?

De informatie is gebaseerd op de Monitor Open Standaardenbeleid (die elk jaar wordt geactualiseerd) en http://www.internet.nl. Je vindt de informatie op drie manieren terug:

 1. Op de pagina van elke bouwsteen staan onderin de standaarden aangegeven die van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij DigiD.
 2. Op de pagina van elke standaard staan onderin de bouwstenen aangegeven waarop ze van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voor StUF.
 3. In een overzichtstabel met Bouwstenen en gebruikte standaarden zie je alle bouwstenen en standaarden waar gegevens over bekend zijn.

We hopen dat deze informatie architecten, ontwerpers, projectleiders, beleidsambtenaren en bestuurders helpt om praktische uitvoering te geven aan AP7 Gebruik de landelijke bouwstenen en AP8 Gebruik Open Standaarden.

Verzoek om feedback

We horen graag van jullie terug of je wat hebt aan deze informatie en zo ja wat je er mee doet. Ook als het voor jou niet nuttig is in deze vorm, of je mogelijkheden ziet ter verbetering, horen we dat graag via nora@ictu.nl.


NORA bundelt reacties NL op EIRA

19 augustus 2015 - De reactietermijn op de nieuwe versie van de European Interoperability Reference Architecture (EIRA) versie 0.9.0 beta is verlengd van 3 augustus naar eind september.

Vanuit het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer is inmiddels een eerste beoordeling gemaakt van de EIRA. Onze beoordeling is in de vorm van een “pre-advies” voorgelegd aan de Architectuur Board Rijk ter behandeling op 26 augustus a.s. Het is de bedoeling om namens de Nederlandse publieke sector een gedragen en gebundeld advies te geven over de EIRA.

We willen architecten in de publieke sector daarom oproepen om de EIRA te bestuderen en hun reacties in te brengen via de Architectuur Board of vóór 15 september 2015 op te sturen naar nora@ictu.nl.

U vindt de EIRA op EIRA versie 0.9.0 voor review, of u kunt de pdf-overview (PDF, 4,18 MB) hier downloaden.

Reeds ontvangen reacties EIRA 0.9.0


Stelselarchitectuur van het heden is geactualiseerd

15 juli 2015 - De Stelselarchitectuur van het heden beschrijft hoe het Stelsel van Basisregistraties momenteel is georganiseerd. Deze beschrijving is onlangs aangepast aan de situatie van maart 2015. De belangrijkste wijziging is dat met het einde van het i-NUP programma en de instelling van de Digicommissaris de regie op het Stelsel is veranderd.

De geactualiseerde versie van de Stelselarchitectuur van het heden (PDF, 1,73 MB) en een bijbehorende korte samenvatting (PDF, 302 kB) zijn nu te downloaden. Ook de vorig jaar opgestelde Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens (PDF, 1.010 kB), die een toekomstbeeld voor het Stelsel van Basisregistraties schetst, is hier te vinden via het thema Stelsel van Basisregistraties.

Wie wil reageren of vragen heeft over de 'Stelselarchitectuur van het heden' of de 'Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens', kan contact opnemen met Stelselarchitect Wim Bakkeren via architectuur@ictu.nl.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 9 juni 2015 gepubliceerd

6 juli 2015 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 9 juni 2015 is gepubliceerd.


Verslag bijeenkomst Overheid Mobility Overleg op donderdag 21 mei 2015 gepubliceerd

26 mei 2015 - Het verslag van de bijeenkomst van Overheid Mobility Overleg op donderdag 21 mei 2015 is gepubliceerd.


NORA rondetafel met projectleider doorontwikkeling op beurs Overheid 360°

17 april 2015 - Tijdens de beurs Overheid 360° leidt Herriët Heersink, projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur een ronde tafelbijeenkomst over ‘NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wise werken aan een digitale dienstverlening’. Vragen als: 'Hoe kun je any place, any time gegevens delen en tegelijkertijd een veilige en betrouwbare overheidsdienstverlener zijn?’' en actuele ontwikkelingen worden hier behandeld.

U bent natuurlijk uitgenodigd om aan te schuiven en met ons mee te denken over effectief en efficiënt werken aan digitale dienstverlening door en met de overheid.

Datum: donderdag 23 april van 13:00 – 14:00 uur

U kunt zich online aanmelden (gratis) voor de beurs en voor deze en andere praktijksessies die ICTU verzorgt.
https://www.databadge.net/ovh2015/reg/?link=eaf629d57ec3a625981f870d27cb431d


NORA publiceert GAB: afspraken om berichtenstandaarden te harmoniseren

24 maart 2015 - De Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) is een verzameling voorstellen om de berichtstandaarden StUF, SuwiML en de Geo-standaarden en de berichtspecificaties van de basisregistraties te harmoniseren, zodat berichtuitwisseling voor iedereen eenvoudiger wordt.

De voorstellen zijn het resultaat van een samenwerking in 2013 en 2014 van de beheerders van de genoemde berichtstandaarden en een aantal basisregistraties, met ondersteuning van het Bureau Forum Standaardisatie en de stelselarchitecten van het i-NUP-programma. Deze samenwerking wordt in 2015 voortgezet. De deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Federatief Overleg dat verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van GAB.

InformatieBetekenisvolle gegevens. over GAB en de eerste, in 2014 opgeleverde, voorstellen is te vinden op de pagina Gemeenschappelijke Afspraken Berichten.


Verslag bijeenkomst NORA Gebruikersraad op dinsdag 3 februari 2015 gepubliceerd

1 maart 2015 - Het verslag van de bijeenkomst van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad op dinsdag 3 februari 2015 is gepubliceerd.


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten