Afgeleide principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Afgeleid principe.png

Direct doorklikken naar AP:

 1. Diensten zijn herbruikbaar
 2. Ontkoppelen met diensten
 3. Diensten vullen elkaar aan
 4. Positioneer de dienst
 5. Nauwkeurige dienstbeschrijving
 6. Gebruik standaard oplossingen
 7. Gebruik de landelijke bouwstenen
 8. Gebruik open standaarden
 9. Voorkeurskanaal internet
 10. Aanvullend kanaal
 11. Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
 12. Eenmalige uitvraag
 13. Bronregistraties zijn leidend
 14. Terugmelden aan bronhouder
 15. Doelbinding (AP)
 16. Identificatie informatie-objecten
 17. Informatie-objecten systematisch beschreven
 18. Ruimtelijke informatie via locatie
 19. Perspectief afnemer
 20. Persoonlijke benadering
 21. Bundeling van diensten
 22. No wrong door
 23. Automatische dienstverlening
 24. Proactief aanbieden
 25. Transparante dienstverlening
 26. Afnemer heeft inzage
 27. Een verantwoordelijke organisatie
 28. Afspraken vastgelegd
 29. De dienstverlener voldoet aan de norm
 30. Verantwoording dienstlevering mogelijk
 31. PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
 32. Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
 33. Baseline kwaliteit diensten
 34. Verantwoording besturing kwaliteit
 35. Continuïteit van de dienst
 36. Uitgangssituatie herstellen
 37. Identificatie authenticatie en autorisatie
 38. Informatiebeveiliging door zonering en filtering
 39. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid
 40. Uitwisseling berichten onweerlegbaar
 41. BeschikbaarheidIn het kader van goed beheer en doorontwikkeling worden de Afgeleide Principes in 2016-2017 opnieuw bekeken. Het doel hiervan is om de toepasbaarheid in de praktijk te verhogen, de samenhang tussen de NORA-onderdelen te vergroten en de actuele inzichten en ervaring te verwerken. De volgorde van de herziening wordt bepaald door de feedback vanuit de community, de uitkomsten gaan het reguliere Wijzigingsproces NORA in.

Wat is een afgeleid principe?

Afgeleide principes zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken van de diensten van de overheid en geven handvatten voor operationeel niveau door hun uitwerking in concrete implicaties.

Beoogd wordt dat voor elke nieuwe of aangepaste dienst, de dienstverlener deze kwaliteitskenmerken (in de vorm van ontwerpprincipes) vertaalt naar kwaliteitsnormen (in de vorm van ontwerpbeslissingen). Door het hanteren van de checklist worden belangrijke keuzes op het juiste moment en op de juiste plaats aan de orde gesteld. NORA is dus geen blauwdruk die één op één kan worden overgenomen, maar een richtinggevend instrument dat door professionals naar de eigen situatie moet worden vertaald.

Afgeleide Principes toepassen in de praktijk

Alle principes in één overzicht:

Principes geordend volgens verschillende indelingen:

Extra uitleg van de verschillende onderdelen van Afgeleide Principes:

Relaties met andere NORA-elementen

Alle Afgeleide Principes realiseren één of meer Basisprincipes: AP's zijn de concretere stappen die nodig zijn om de BP's te implementeren. Welk AP bij welk BP hoort staat op de pagina van het AP/BP zelf en in een Tabel of Grafisch overzicht. Alle Basisprincipes realiseren op hun beurt één of meer Beleidskaders. Ook dit zie je aan de pagina zelf en in een Tabel of Grafisch Overzicht.

Afbeelding met zes paarse NORA-ikonen, van links naar rechts: 1 Beleidskader, 2 maal Basisprincipe (boven elkaar), 3 maal Afgeleid Principe (boven elkaar). De ovalen zijn verbonden met pijlen, die voorzien zijn van de tekst 'realiseert': twee rode pijlen van Beleidskader naar elk van de Basisprincipes, een zwarte pijl van het eerste Basisprincipe naar het eerste Afgeleide Principe en twee zwarte pijlen van het tweede Basisprincipe naar het tweede en derde Afgeleid Principe.BeleidskaderEigenschap:RealiseertEigenschap:RealiseertEigenschap:RealiseertEigenschap:RealiseertEigenschap:RealiseertBasisprincipeBasisprincipeAfgeleid PrincipeAfgeleid PrincipeAfgeleid Principe
Relatie Afgeleide principes met Basisprincipes en BeleidskadersSpecifieke AP's zijn daarnaast gerelateerd aan andere NORA-elementen, zoals:

Op het moment is NORA Beheer bezig met het verduidelijken van de relaties van specifieke AP's met andere NORA-elementen. Dit maakt onderdeel van de actualisatieronde Afgeleide Principes Revisited. Technische informatie over het element 'afgeleid principe' staat op de pagina Afgeleid principe. Hier staat ook wat voor eigenschappen een afgeleid pricipe heeft, en welke relaties er mogelijk zijn met andere elementen.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen