Gebruik wiki

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Infographic van drie mannen, voor elk van de jaren 2014/2015/2016. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse bezoeken op noraonline in die periode: 3663/mnd in 2014, 4361/mnd in 2015 en 5676/mnd in 2016. .

Een belangrijk criterium voor elk kennisplatform is de mate waarin het gebruikt wordt: verzamelen we alleen kennis, of delen we die met elkaar en passen we het ook weer toe in de dagelijkse praktijk? Welke doelgroepen en domeinen bereiken we samen en welke witte vlekken zijn er nog?

De komende jaren wil de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur steeds meer inzicht krijgen in die vragen. Op deze pagina delen we onze deelantwoorden met jullie. Een eerste stap daarbij is het inzichtelijk maken van de (online en offline) activiteiten en het aantal betrokkenen daarbij. Voor de NORA-wiki (=www.noraonline.nl = noraonline.nl = NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur website) is dat te vinden in de gebruiksstatistieken. De tweede stap bestaat uit het houden van een onderzoek naar gebruikerstevredenheid noraonline. De resultaten van dit onderzoek zullen o.a. via deze pagina gedeeld worden.

Gebruiksstatistieken

Infographic van een download-icoontje, elk een voor de jaren 2014/2015/2016. De grootte van het icoontje is afhankelijk van het gemiddelde aantal downloads in de periode: 764/mnd in 2014, 697/mnd in 2015 en 960/mnd in 2016.

Gebruik 2017

Gebruik 2016


Vanaf 2016 worden de statistieken maandelijks bijgehouden en periodiek aangeleverd door de leverancier van de wiki. We zullen ze hier telkens publiceren. Net zoals de maandstatistieken zijn de afbeeldingen op deze pagina momentopnamen, gebruikt in presentaties of nieuwsbrieven.
Infographic van drie klokken, elk een voor de jaren 2014/2015/2016. Elk jaar is de klok groter, naar verhouding van de totale tijd die bezoekers van noraonline.nl hebben doorgebracht op de site in die periode: gemiddeld 30 werkdagen/mnd in 2014, 36 werkdagen/mnd in 2015 en 41 werkdagen/mnd in 2016.
Grafische weergave van de totale tijd die bezoekers gezamenlijk op de website noraonline.nl hebben doorgebracht per maand in 2014, 2015 en 2016. De getallen zijn maandgemiddelden, dus totale tijd op de website / aantal maanden in de meetperiode.
Infographic van drie taartgrafieken, voor de jaren 2014/2015/Q1+Q2 2016. Elke taartgrafiek geeft de verhouding weer tussen het aantal bounces (bezoekers die slechts één pagina bezoeken en de wiki daarna verlaten zonder door te klikken) en bezoekers die meerdere acties hebben uitgevoerd in de wiki, zoals het bezoeken van meerdere pagina's, het downloaden van een bestand of het klikken op een link. De verhouding is in 2014 76%-24%, in 2015 54%-46% en in de eerste twee kwartalen van 2016 45%-55%.
Grafische weergave van de verhouding tussen bounces (bezoekers die slechts één pagina bezoeken en de wiki daarna verlaten zonder door te klikken) en bezoekers die meerdere acties hebben uitgevoerd in de wiki, zoals het bezoeken van meerdere pagina's, het downloaden van een bestand of het klikken op een link. Dit voor de jaren 2014 en 2015 en de eerste twee kwartalen van 2016.
Infographic van drie mannen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse unieke bezoeken op noraonline in die periode: 3657/mnd in 2014, 4164/mnd in 2015 en 5131/mnd in 2016.
Grafische weergave van het gemiddeld aantal unieke bezoeken op noraonline in 2014, 2015 en 2016. Een bezoek geldt als een uniek bezoek als de wiki de combinatie van ip-adres, device en eventuele cookies niet herkent van een eerder bezoek in de aangegeven periode.
Infographic van drie afbeeldingen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016. Elke afbeelding is een vergrootglas op een pagina, dat staat voor het aantal pageviews: het aantal keren dat een pagina is bekeken. Elk jaar is de afbeelding groter, naar verhouding van het gemiddelde aantal pageviews voor alle pagina's van noraonline.nl samen: 13489/maand in 2014, 15793/maand in 2015 en 18179/maand in 2016.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen