Jaarplanning

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
In de agenda staan alle evenementen rond NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Het Jaarplan 2016 kent geen radicale wijzigingen van de koers van 2015. In het bijzonder zetten we in op vier taken:

Inhoud

Aansluiting op de Digitale Overheid bestendigen

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur moet inhoudelijk en praktisch aansluiten bij de rest van de digitale overheid. Drie ontwikkelingen die in 2016 speciale aandacht vergen:

  • Inhoudelijk verbinden met de Implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
  • Verband met GDI en Wet GDI expliciteren en zichtbaar maken
  • Meebewegen met de ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties tot het Stelsel van Overheidsgegevens

Continueren beheer en actualisatie van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie is een kennisnetwerk van architecten, die in domeinen, ketens en thema's samenwerken met deskundigen op andere gebieden. Die samenwerking borgt dat architectuurafspraken aansluiten bij de praktijk en maakt het mogelijk dat experts zaken ontwikkelen die overal in de publieke zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden kunnen worden hergebruikt. Het komende jaar blijven we dit netwerk ondersteunen en uitbouwen. Bijvoorbeeld door het adoptie-ouderschap van thema's als Duurzame Toegankelijkheid, door het ondersteunen van (semi-automatische) overerving tussen wiki's en verkenning van harmonisatiemogelijkheden tussen de 'bestuurlijke dochters.'

Versterken governance en community

Naast het bevorderen van de kennisdeling en contact binnen de community is het nodig om meer helderheid te krijgen over het verband tussen de informele community en de formele governance. We hebben meer inzicht nodig in de mate waarin de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wordt toegepast. Dit zou eigenlijk aan moeten sluiten bij de monitoring op de EU, wellicht door de Monitor GDI goed in te zetten. Daarnaast moeten er scherpere procesafspraken komen over zaken als overerving en het principe van 'pas-toe-of-leg-uit.' Bovendien is het nodig om de afspraken over het beheer van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en besluitvorming over wijzigingen binnen de nieuwe governancestructuur van de GDI te verankeren.

Inhoudelijke prioritaire thema’s in 2016

De meeste thema's uit 2015 blijven relevant in 2016. In het bijzonder is er echter budget gereserveerd voor:

  • Digitale Mobiliteit (bijeenkomsten zijn grotendeels afgerond in 2015, inborging in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur moet nog gebeuren)
  • SemantiekLeer van de betekenis van woorden en woordgroepen (inzetten van opgedane expertise om meer registraties daadwerkelijk te ontsluiting via Linked Data)
  • Europa (vertegenwoordigen bij de afstemming nationale en internationale infrastructuur)
  • Stelsel van Overheidsgegevens (noodzakelijke veranderingen of aanvullingen op NORA-afspraken inschatten en uitwerken)

Documenten

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen