Privacy

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Privacy

Een korte beschrijving van het onderwerp van het thema volgt.

Waarom is privacy van belang?

In de maak: Een beschrijving van de relevantie van het onderwerp. Denk hierbij aan beleidskaders, massale toepassing, veel ervaren problemen, link met andere architectuuronderwerpen et cetera. Verwijs waar mogelijk ook naar de NORA-rol hierin: wat bieden we de geïnteresseerde, waar is de community mee bezig dat het de moeite waard maakt de pagina uit te lezen

Vanaf 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in het Engels de General data protection regulation (GDPR). De privacy wetgeving is ontrafeld en omgezet naar criteria in het Privacy Baseline rapport van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een handleiding geschreven voor 'privacy by design'. Vanuit TNO is een analyse gemaakt over stimulerende en remmende factoren in de toepassing van Privacy by Design. In de iStrategie van het Rijk staat beschreven dat grote ICT-projecten, privacy-versterkende technieken krijgen. Het toetsmodel daarvoor is de PIA (Privacy Impact Assesment).


Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Privacy in de NORA
Relaties Privacy Baseline met Afgeleide Principes

Beleidskaders:

AVG (PDF, 1,04 MB)

Stukken CIP:

Tussen Wbp en AVG: over de invoering van de AVG
Privacy Baseline
Privacy by Design
Whitepaper PIA
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Inhoudelijke Stukken:

strategische I-agenda Rijksdienst
analyse van de AVG door de autoriteit persoonsgegevens

Artikelen:

8 steps Enterprise architects can take to deal with GDPR
Rapport TNO: Stimulerende en remmende factoren van Privacy by Design in Nederland (PDF, 2,74 MB)
Artikel Thibaud Antignac en Daniel le Mateyer: Privacy by Design: From Technologies to Architectures
Artikel Sarah Spiekerman: the challenges of privacy by design
weblog iBestuur Overheid en Privacy best ingewikkeld
Analyse Richard Claassens over impact Privacywetgeving voor architecten (op Via Nova Architectura)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

InformatieBetekenisvolle gegevens. van dochters:

Privacy katern ROSA

Contactpersonen zijn:

Rianne Bennink, NORA beheer

Laatste bijdrage:

Relaties Privacy Baseline met Afgeleide Principes
Contact.png
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen