LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie

LIDA maakt deel uit van de NORA Familie.
Beheerder: Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland
Contactpersoon: Rob Kroese
rkroese@zinl.nl, 06-10400278


Beschrijving

Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur

Het kerndoel van deze architectuur{{#var:definitie}} is het bevorderen van een effectieve en efficiënte informatievoorziening in de langdurige zorg, in het bijzonder in het domein van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze domeinarchitectuur is vooral een richtinggevende visie op de informatievoorziening in de langdurige zorg. De architectuur{{#var:definitie}} bedoelt niet een volledig uitgedetailleerd lange-termijn beeld te zijn.

Documentatie

Meer informatie over deze architectuur{{#var:definitie}} is te vinden in de LIDA-wiki en op de iStandaarden website

Contact

Rob Kroese rkroese@zinl.nl, 06-10400278

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Langdurige zorg

Relevant binnen

Domein Gezondheid en zorg,

Gerelateerd aan:

ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen